Veel voorkomende problemen met merken

 

  • Positionering te onduidelijk voor de doelgroep
  • Producten/diensten portfolio barst uit zijn voegen (en neemt teveel afstand van de merkessentie)
  • De uniciteit is achterhaald door de concurrentie
  • Merk imago en/of reputatie is beschadigd
  • De organisatie is niet voldoende connected met het merk (alignment)
  • De vertaling van visie & missie naar merkbeleid hapert
  • Het marketingprogramma rendeert te weinig
  • De organisatie heeft moeite de maatschappelijke trends bij te benen

 

SPARREN & COACHEN MET JOUW EIGEN MERKCOMMISSARIS:
Als merk- en marketing verantwoordelijke, management of ondernemer is het heel prettig om met regelmaat te sparren met zeer ervaren experts over de vele strategische uitdagingen die de organisatie tegenkomt. Uiteraard kijken Merkcommissarissen met jou ook naar andere merken en de concurrentie, maar het eigen bedrijf en jijzelf staan centraal. Daarnaast zijn consumer insights belangrijk om het merkkompas de juiste kant op te richten. Het is altijd prettiger om een gedegen, onafhankelijk en middelenvrij advies te krijgen.
De Merkcommissarissen zullen altijd het beste uitvoerbare advies geven in het licht van de marktomstandigheden.

Download hier onze flyer

Portfolio Merkcommissarissen 

internal branding is zeer belangrijk

Employee engament Maslow

Contact: 

Email: leovansister@demerkcommissarissen.nl
Telefoon: +31 (0)6 55121575
Trade register / KvK: Amsterdam 69003793
Disclaimer & privacy statement