Innoveer je merk met de FutureRoom®:

future room

De wereld verandert snel, met de Futureroom kan het merk tijdig vernieuwen.

Merken die innoveren winnen aan waarde (bron: Interbrand):
Onderzoeken geven aan dat groei vooral uit innovaties dient te komen. Verreweg de meeste organisaties onderkennen zijn op zoek naar andere en nieuwe vormen van innovatie en inspiratie.
De essentie van FutureRoom is om te starten met het structureel nadenken én het regelmatig uitstippelen van de gewenste innovatiestrategie voor het merk en de organisatie. Centraal daarbij staat het jezelf als management laten inspireren door externe deskundigen, innovatiemanagers, creatieven en eigen mensen.
De FutureRoom volgt een procesbenadering waarbij het betrokken management samen met het business-, marketing- en innovatiemanagement met enige regelmaat in een korte clinic bij elkaar komt om voortgang en resultaten van de innovatie funnel te bespreken.

 

FutureRoom sessies generen groei:

-Nieuwe inzichten en verdieping omtrent nader te bepalen innovatiethema's en innovatiedomeinen;
-Identificatie van belangrijke en actuele consumer en/of customer needs;
-Vertaling ervan naar nieuwe producten, concepten of diensten;
-Vergroting van betrokkenheid van het eigen management en collega's op innovatie;
-Zorgt voor de noodzakelijke diepgang ervan;
-Verbetering van de communicatie en informatie tussen verschillende disciplines en groepen van mensen.
-Een FutureRoom is een sessie van 1 of 2 werkdagen.
-Programma volledig af te stemmen met de opdrachtgever

 

 

Innovatie successen

A 50years icons

Contact: 

Email: leovansister@demerkcommissarissen.nl
Telefoon: +31 (0)6 55121575
Trade register / KvK: Amsterdam 69003793
Disclaimer & privacy statement