Blog

We love to energize your brand

Nieuw: dankzij Brand Valuation Motor© beter inzicht in de waarde van merken

Apple 1900 miljard dollar waard?

In het FD lazen we dat het merk APPLE 1900 miljard dollar waard zou zijn. Mooi, maar klopt dat ook?

Deze waarde is bepaald aan de hand van de marktwaarde, die voornamelijk gevoed wordt door financiële beurswaarde, welke doorgaans nogal wispelturig is. Het zegt daarmee weinig over de prestaties en kracht van het merk APPLE. Wat niet wegneemt dat APPLE een mooi en innovatief merk is met heel veel “gelovigen” (fans).

Brand Valuation geeft aanleiding tot veel discussies in de financiële en de marketingwereld. Een reden hiervoor is dat de belangstelling voor het begrip merkwaardering de laatste jaren enorm is gegroeid a.g.v. overnames.

De Brand Valuation Motor© is een door de Merkcommissarissen nieuw ontwikkeld compleet
merkwaarderingsmodel. Tot op heden ontbrak het aan een solide waarderingsmethode om de waarde van een merk echt goed vast te stellen. Bestaande waarderingsmodellen zoals die van Interbrand, Brandz en BrandFinance zijn weliswaar goed, maar zijn beperkt en zijn vooral
financieel georiënteerd. Hoe het merk presteert wordt slechts summier meegenomen.

Waarom een nieuw model om de waarde van een merk vast te stellen?

Ik heb professioneel gezien al heel lang te maken met branding en marketing, maar nog altijd was er geen goed en zeker geen compleet model om de waarde van een merk goed vast te stellen, en dat terwijl er jaarlijks zoveel miljarden euro’s in merken geïnvesteerd worden.

In mijn lange periode in het bedrijfsleven en ook daarna in mijn klanten- en relatiekring bij de Merkcommissarissen heb ik vaak marketeers en brandmanagers als ook managers zien worstelen bij het vaststellen en verdedigen van hun budget omdat zij niet goed konden aangeven of de investeringen in het merk de merkwaarde wel verhoogden. Te gek voor woorden!

Al jaren liep ik erover na te denken om zelf een gedegen analysemodel te ontwikkelen, welke op een verantwoorde wijze de waarde van een merk echt goed kan vaststellen, dat is de Brand Valuation Motor© geworden.
Dit unieke waarderingsmodel weegt als enige alle vier de relevante domeinen en daarbinnen worden de 20 belangrijkste branding, marketing, financiële, commerciële facetten meegewogen. Dit BVM waarderingsmodel is ook getoetst aan de hand van een aantal merkcases.

Het BVM – B2C model is een stabiel model met telkens dezelfde 20 wegingsfactoren; enkel bij het B2B model worden enkele factoren omgeruild. Het model kent vaste meetwaarden en kan daardoor de waarde van merken goed met elkaar vergelijken.

De Brand Valuation Motor© geeft een merk de juiste waarde, welke de eigenaar of organisatie op de balans kan zetten als “asset” en in kan brengen bij overnames, verkoop of partnerships.

SWOCC modellenboek, mooi naslagwerk, maar ontbeert een goed merkwaarderingsmodel
Het onlangs uitgebrachte SWOCC merken modellenboek is een absolute must-read voor iedere
marketeer, communicatieprofessional en merkenliefhebber. Het kent ook een hoofdstuk met
een aantal “evaluatie” modellen. Die hebben allen te maken met de effectiviteit van delen van
marketing- en branding inspanningen, maar geven niet aan wat de echte (financiële) waarde van
een merk is. En dat laatste is juist zo belangrijk om een organisatie te stimuleren.

”Organisaties die de merkwaarde kennen, behalen betere resultaten”

Dankzij Brand Valuation Motor© meer fans in de organisatie
Het meten van merkperformance is voor bedrijven en organisaties van enorm belang.
Hoe kun je anders een merk optimaal managen? Daarnaast is merkperformance relevant om
mede met andere factoren de juiste waarde van een merk te kunnen bepalen. Jaarlijks wordt
veel in het merk geïnvesteerd, maar wat is het merk eigenlijk echt waard en is daarmee die
investering wel gerechtvaardigd?

Het kunnen bepalen van merkwaarde is dus cruciaal voor elke organisatie. Daarnaast is
merkperformance relevant om mede met andere factoren de juiste waarde van een
merk te kunnen bepalen. Jaarlijks wordt veel in het merk geïnvesteerd, maar wat is het merk
eigenlijk echt waard en is daarmee die investering wel gerechtvaardigd? Het kunnen bepalen van
merkwaarde is dus cruciaal voor elke organisatie.

Steve Jobs maakte APPLE tot een mythisch merk, Tim Cook bouwt verder aan het merk

Weten wat je merk echt waard is geeft betere resultaten
    Met een goed uitgevoerde merkwaardering volgens de BVM methode heb je de volgende oogst:
  • Je weet wat het merk echt waard is en handelt daarnaar
  • Je weet of je meer of minder moet investeren in branding en marketing
  • En is duidelijk op welke van de 20 domeinen het merk verbeterd kan worden
  • Bij overname of verkoop van het merk is de waardebepaling meteen helder

Marketing en Branding adviesbureau Baliemolenerf 23 – 2807 DH Gouda

E: leovansister@demerkcommissarissen.nl
    M: (+)31 (0)6 551 21 575


E: gooseilander@demerkcommissarissen.nl
    M: (+)31 (0)6 533 82 933

Adviesbureau dat organisaties, bedrijven en ondernemers ondersteunt bij hun marketing, visie & lange termijn strategie, merkmanagement, customer journeys en communicatie activiteiten. Het inspireren van je doelgroep en versterken van kernwaarden staat daarbij centraal. Het ontwikkelen van (merk-)positioneringen is onze kernactiviteit.

Voor een gedegen second opinion op strategisch terrein of positionering ben je met de zeer ervaren Merkcommissarissen aan het juiste adres; sparren met de Critical Friend, jouw strategische buddy, die het beste met jou en jouw merk voor heeft.

www.demerkcommissarissen.nl