Brand Valuation Motor©

WAT IS JOUW MERK EIGENLIJK WAARD?

        de Merkcommissarissen introduceren de Brand Valuation Motor©

Deze geheel nieuwe methode van de Merkcommissarissen stelt de juiste merkwaarde vast d.m.v. een uniek ontwikkeld merkwaarderingsmodel waarin de 20 belangrijkste branding, marketing, financiële, commerciële facetten meegewogen worden. Deze integrale benadering met genoemde 4 pijlers maakt deze waarderingsmethode tot een zeer compleet model, wat erg waardevol is bij merkwaardering en overnames van bedrijven en merken.

2021 lijkt een nieuw record te worden voor overnames van bedrijven en merken. In de eerste helft van 2021 vonden 55 procent meer bedrijfsfusies en -overnames plaats in Nederland dan in dezelfde periode van 2020. Maar wordt er wel de juiste prijs voor betaald; weet men wel wat de echt waarde van een merk is?!  (bron: M&A)

Of u nu uw bedrijf wilt verkopen of juist een bedrijf wilt overnemen, de waardebepaling van het merk is een cruciaal onderdeel van het koop- of verkoopproces. In het Brand Valuation Motor© model zijn alle relevante value drivers opgenomen.

                     Het BVM waarderingsmodel

Het model kent vier hoofdvelden met in totaal 20 vaste aspecten, die allen een eigen gewicht in de waardering hebben. Dat zijn Merk & Marketing wegingsfactoren en Financiële & Commerciële wegingsfactoren. In het model hiernaast worden de belangrijkste factoren getoond.  

Elk hoofdveld kent verder een aantal zeer belangrijke onderliggende factoren, die allen een eigen wegingsscore hebben. Die factoren zijn sterk bepalend voor de kracht en waarde van het merk. De vanuit de opdrachtgever aangeleverde data en onderzoeksgegevens worden door de experts, de Merkcommissarissen zelf, ingevoerd in het model en daarna uitgebreid geanalyseerd en wordt de financiële waarde vastgesteld, welke op de balans gezet kan worden. Tijdens een afspraak zal het BVM model uitgebreid toegelicht worden.

“Sterk aan dit merkwaarderingsmodel is dat het naar verschillende aspecten kijkt. Hiermee krijg je een holistisch beeld”

Marjolein Vendrig

marketing manager Bever

Lees het artikel in MarketingTribune: https://bit.ly/3p67WiW

Beter Merkmanagement dankzij inzicht in de juiste waarde

Door de waarde van het merk goed te leren kennen ziet de organisatie en haar medewerkers en stakeholders beter het potentieel van dat merk en zal daar ook naar gaan handelen en dat geeft weer een beter resultaat. Vaak wil de organisatie dat het merk groeit en meer fans en gebruikers gaat binden. Dat gaat soepeler als men de waarde van het merk kent en weet welke factoren effectief zijn. De tijd dat marketing vanuit buikgevoel gedaan werd ligt achter ons.                           

Met BVM ken je de waarde en kracht van het merk en weet je welke investeringen renderen.

Een goed gemanaged merk zorgt voor een groter marktaandeel, hogere prijzen, trouwere klanten en een groter bereik door uitbreiding van het merk. Een groot bedrijf als Shell claimt een merkwaarde van 47 miljard dollar. (FD) Doch dit betreft de waarde van het complete bedrijf inclusief assets en locaties. De waarde van het Shell merk zelf is niet bekend.

Het is prettig om de actuele waarde van een merk of pakket merken te kennen bij een geplande overname of verkoop van een bedrijf. De waarde en potentie van het merk is juist dan erg belangrijk.

 

Met een goed uitgevoerde merkwaardering als de BVM methode:

  •   weet je wat jouw merk echt waard is
  •   weet je of je meer moet investeren in branding en marketing
  •   is waardebepaling van het merk bij overname meteen duidelijk
  •   is duidelijk op welke van de 20 domeinen het merk verbeterd kan worden

Brand Valuation Motor© is de enige en meest complete waarderingsmethode welke de domeinen branding, marketing, financieel en commercieel analyseert en meeweegt.

Een unieke, herkenbare identiteit (merk) is het waardevolste bezit van elke organisatie.

Wie anders dan de Merkcommissarissen kunnen je vertellen wat de juiste waarde van het merk is?

“My brand has a higher value than all the bricks and morture and money of the entire company”
Henk Menkveld

prev. member Board of Directors, CSM, commissioner

Brand Valuation Motor© waardering aanvragen

Om een Brand Valuation aan te vragen of voor meer informatie, stuur een mail naar leovansister@demerkcommissarissen.nl of bel +31 (0)6 551 21 575