Brand Valuation Motor©

WAT IS JOUW MERK EIGENLIJK WAARD?

 

 

de Merkcommissarissen introduceren

de Brand Valuation Motor©

Deze geheel nieuwe methode van de Merkcommissarissen stelt de juiste merkwaarde vast d.m.v. een uniek ontwikkeld merkwaarderingsmodel waarin de belangrijkste branding, marketing, financiële, commerciële facetten meegewogen worden. Dat maakt de waarderingsmethode tot een zeer waardevol en compleet waarderingsmodel voor bedrijven & organisaties.

Het BVM waarderingsmodel

Het model kent vier hoofdvelden die allen een eigen  gewicht in de waardering hebben. Dat zijn Merk & Marketing wegingsfactoren en Financiële & Commerciële wegingsfactoren. In het model hiernaast worden de belangrijkste factoren getoond. Elk hoofdveld kent verder een aantal zeer belangrijke onderliggende factoren, die allen ook een wegingsscore hebben. Die factoren zijn sterk bepalend voor de kracht en waarde van het merk.               De vanuit de opdrachtgever aangeleverde data en onderzoeksgegevens worden door de experts bij de Merkcommissarissen ingevoerd in het model en daarna uitgebreid geanalyseerd en wordt de financiële waarde vastgesteld, welke op de balans gezet kan worden.

Beter Merkmanagement dankzij inzicht in de juiste waarde

Door de waarde van het merk goed te leren kennen ziet de organisatie en haar medewerkers en stakeholders veel beter het potentieel van dat merk en zal daar ook naar gaan handelen en dat geeft een beter resultaat. Vaak wil de organisatie dat het merk groeit en meer fans en gebruikers gaat binden. Dat gaat veel soepeler als men de waarde van het merk kent en weet welke factoren effectief zijn.

Een unieke, herkenbare identiteit (merk) is het waardevolste bezit van elke organisatie.

Wie anders dan de Merkcommissarissen kunnen je vertellen wat de juiste waarde van het merk is?

Hoe vraag je een Brand Valuation Motor waardering aan?

Om goed te kunnen vaststellen of een merk(en) met deze methode goed            kan worden gewaardeerd, vul je  eerst een korte enquête in.                                         Deze is hier te downloaden en kan ingevuld worden toegestuurd naar: leovansister@demerkcommissarissen.nl. De gegevens worden vertrouwelijk behandeld.