Brand Valuation Motor©

WAT IS JOUW MERK EIGENLIJK WAARD?

de Merkcommissarissen introduceren

de Brand Valuation Motor©

Deze geheel nieuwe methode van de Merkcommissarissen stelt de juiste merkwaarde vast d.m.v. een uniek ontwikkeld merkwaarderingsmodel waarin de 20 belangrijkste branding, marketing, financiële, commerciële facetten meegewogen worden. Deze integrale benadering met genoemde       4 peilers maakt deze waarderingsmethode tot een zeer compleet model, wat erg waardevol is bij merkwaardering en overnames van bedrijven en merken.

                     Het BVM waarderingsmodel

Het model kent vier hoofdvelden met in totaal 20 aspecten, die allen een eigen gewicht in de waardering hebben. Dat zijn Merk & Marketing wegingsfactoren en Financiële & Commerciële wegingsfactoren. In het model hiernaast worden de belangrijkste factoren getoond.  

Elk hoofdveld kent verder een aantal zeer belangrijke onderliggende factoren, die allen een eigen wegingsscore hebben. Die factoren zijn sterk bepalend voor de kracht en waarde van het merk. De vanuit de opdrachtgever aangeleverde data en onderzoeksgegevens worden door    de experts, de Merkcommissarissen zelf, ingevoerd in het model en daarna uitgebreid geanalyseerd en wordt de financiële waarde vastgesteld, welke op de balans gezet     kan worden. Tijdens een afspraak zal het BVM model uitgebreid toegelicht worden.

Beter Merkmanagement dankzij inzicht in de juiste waarde

Door de waarde van het merk goed te leren kennen ziet de organisatie en haar medewerkers en stakeholders veel beter het potentieel van dat merk en zal daar ook naar gaan handelen en dat geeft een beter resultaat. Vaak wil de organisatie dat het merk groeit en meer fans en gebruikers gaat binden. Dat gaat veel soepeler als men de waarde van het merk kent en weet welke factoren effectief zijn.

Het is prettig om de actuele waarde van een merk of pakket merken te kennen bij een geplande overname of verkoop van een bedrijf. De waarde en potentie van het merk is juist dan erg belangrijk.

 

Een unieke, herkenbare identiteit (merk) is het waardevolste bezit van elke organisatie.

Wie anders dan de Merkcommissarissen kunnen je vertellen wat de juiste waarde van het merk is?

“My brand has a higher value than all the bricks and morture and money of the entire company”
Henk Menkveld

prev. member Board of Directors, CSM, commissioner

Hoe vraag je een Brand Valuation Motor waardering aan?

Om goed te kunnen vaststellen of een merk(en) met deze methode goed kan worden gewaardeerd, vul je eerst een korte enquête in. Deze is hier te downloaden en kan ingevuld worden toegestuurd naar: leovansister@demerkcommissarissen.nl.                 De gegevens worden vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld.