Brand Valuation Motor©

WAT IS JOUW MERK EIGENLIJK ECHT WAARD?

De Merkcommissarissen ontwikkelden de unieke Brand Valuation Motor©               

Deze waarderingsmethode van de Merkcommissarissen stelt de juiste merkwaarde vast d.m.v. een uniek ontwikkeld merkwaarderingsmodel waarin de 20 belangrijkste branding, marketing, financiële, commerciële facetten meegewogen worden. Deze integrale benadering met genoemde 4 pijlers maakt deze waarderingsmethode tot een zeer compleet model, wat erg waardevol is bij merkwaardering en overnames van bedrijven en merken.

Hoe merkwaarde vast te houden na een overname?

Lees de column in MarketingTribune: http://bitly.ws/QdQ4  

Ook in 2023 is het aantal overnames van bedrijven en merken flink gestegen. In de eerste helft van 2023 vond 13% procent meer aankoop overnames en 8% meer verkoop overnames plaats in Nederland als in dezelfde periode van 2022. (Bron: Brookz). De gemiddelde EBITDA multiple voor MKB bedrijven bleef redelijk stabiel op 4,65.

Maar wordt er wel de juiste prijs voor betaald; weet men wel wat de echt waarde van een merk is?!    >>>>> Klik hier om de BVM flyer te downloaden.

De marktwaarde van het merk wordt gebaseerd op de scores van het merk volgens deze BVM waardering methode i.c.m. de multiple voor vergelijkbare verkochte merken in de sector.

De overnameprijzen van Europese kleine en middelgrote bedrijven zijn gestabiliseerd op 9,9x EBITDA in het tweede kwartaal van 2023 

bron: M&A, bron Argos index

                     Het BVM waarderingsmodel

Het model kent vier hoofdvelden met in totaal 20 vaste aspecten, die allen een eigen gewicht in de waardering hebben. Dat zijn Merk & Marketing wegingsfactoren en Financiële & Commerciële wegingsfactoren. In het model hiernaast worden de belangrijkste factoren getoond.  

Elk hoofdveld kent verder een aantal zeer belangrijke onderliggende factoren, die allen een eigen wegingsscore hebben. Die factoren zijn sterk bepalend voor de kracht en waarde van het merk. De vanuit de opdrachtgever aangeleverde data en onderzoeksgegevens worden door de experts, de Merkcommissarissen zelf, ingevoerd in het model en daarna uitgebreid geanalyseerd en wordt de financiële waarde vastgesteld, welke op de balans gezet kan worden.

“Sterk aan dit merkwaarderingsmodel is dat het naar verschillende aspecten kijkt. Hiermee krijg je een holistisch beeld”

Marjolein Vendrig

Marketing manager Bever

Lees het artikel in MarketingTribune: https://bit.ly/3p67WiW

Beter Merkmanagement dankzij inzicht in juiste waarde

Door de waarde van het merk goed te leren kennen ziet de organisatie en haar medewerkers en stakeholders beter het potentieel van dat merk en zal daar ook naar gaan handelen en dat geeft weer een beter resultaat. Vaak wil de organisatie dat het merk groeit en meer fans en gebruikers gaat binden. Dat gaat soepel als men de waarde van het merk kent en weet welke factoren effectief zijn.          

Een goed gemanaged merk zorgt voor een groter marktaandeel, hogere prijzen, trouwere klanten en een groter bereik door uitbreiding van het merk. 

Het is bijzonder nuttig om de actuele waarde van een merk of pakket van merken te kennen bij een geplande overname of verkoop van een bedrijf. De waarde en van het merk is juist dan erg belangrijk.

Brand Valuation Motor© is de enige en meest complete waarderingsmethode welke de domeinen branding, marketing, financieel en commercieel analyseert en meeweegt.

Brand Valuation Motor© waardering aanvragen

Om een Brand Valuation aan te vragen of voor meer informatie, stuur een mail naar leovansister@demerkcommissarissen.nl of bel +31 (0)6 551 21 575