Blog

We love to energize your brand

Brand Governance, onmisbaar voor iedere merkorganisatie

Najaar is hét klassieke moment in organisaties om je jaarplannen voor 2024 in te dienen en te verdedigen bij de eindbazen. Van oudsher lag de focus op groeien, maar dat verandert langzamerhand. Vanuit de directiekamers wordt steeds meer gelet op duurzaamheid en de bijdrage (purpose) van de organisatie aan de maatschappij. Daarnaast hebben de beslissers ook goed in de gaten dat verantwoord omgaan met de merken van de organisatie een veel betere garantie geeft op continuïteit en dus staat de kwaliteit van merkmanagement en brand governance ook hoog op de agenda.

Brand Governance is about driving greater accountability at all levels within an organization

Brand Governance staat voor professioneel merkmanagement

Brand Governance is in feite modern merkmanagement, het op een structureel verantwoorde en strategische slimme wijze managen en consistent presenteren van merken. Consistentie in positionering en communicatie rondom dat merk is cruciaal en dient ingebed te zijn in de organisatie en ook bij alle bureaus die met dat merk werken.

Dat vraagt om een doordacht systeem van brand quidelines en regels als ook een beeldbank die het merk visueel en de huisstijl ervan heeft opgeslagen en waar de hele organisatie en ook de bureaus mee kunnen werken. Daarbij is het handig om ook communicatie templates van het merk als voorbeeld of te gebruiken werkmodel op te nemen.

Het belangrijkste is wellicht dat de hele organisatie ondergedompeld wordt in de merkcultuur en tools aangereikt krijgt om in alle geledingen op een gewenste wijze met het merk om te gaan. Dat creëert een trotse organisatie en die zijn vaak prettig succesvol.

Het resultaat is controle over het merk en alle interne en externe merkuitingen en kan de merkpositionering op een verantwoorde wijze bewaakt worden. Brand Governance maakt de acceptatie van branding binnen bedrijven en organisaties een stuk makkelijker voor marketeers.
Wel is het zo dat tegenwoordig met zo vele social media en agile marketing het best lastig is om 100% controle over je merk(beeld) te houden, maar je dient er wel naar te streven.

Brand accountability toont aan wat de werkelijke effectiviteit van branding is en laat daardoor de waarde ervan toenemen en zal daarmee de acceptatie binnen de gehele organisatie makkelijker maken voor marketeers en communicatieprofessionals

Accountability onmisbaar element bij Brand Governance

Als je als organisatie je belangrijkste asset, het merk, goed wil managen is het essentieel dat je ook een goed en zo compleet mogelijk beeld hebt over de effectiviteit van alle activiteiten die voor en rond het merk ondernomen worden. Een organisatie en haar directie verlangt dat het rendement van de marketing, branding en reclame inspanningen helder is.

Brand Accountability is dus het merkdashboard en dat inzicht geeft in de effectiviteit van alle gepleegde marketinginspanningen en dat te delen met de directie en management vergroot de acceptatie van marketing en communicatie uitgaven binnen de organisatie

Branddashboard essentieel toolkit Goed merkbeheer is dus tevens sturen op accountability en daarvoor is een branddashboard het beste gereedschap. Het vraagt een flinke tijdsinspanning om het goed op te zetten, maar eenmaal geïnstalleerd geeft het prima inzichten en kan gemakkelijk bijgehouden worden en geeft de hele organisatie de juiste en gewenste inzichten zolang de belangrijke brand KPI’s goed gemonitord en onderzocht worden. Veel informatie wordt maandelijks bijgehouden, doch een volledige brand audit dient tenminste jaarlijks uitgevoerd te worden.

Een derde van de totale waarde van Apple als bedrijf is de waarde van het merk.  (bron: Brand Marketing Blog)

Brand Governance organisaties scoren betere resultaten

Sure, brand governance toepassen vraagt veel van een organisatie en dient secuur en serieus ingezet te worden. Maar duidelijk is ook dat dit soort organisaties een aantoonbaar beter rendement scoren, goed bij hun doelgroepen aansluiten en dat professionals er graag willen werken. Bijkomend voordeel is dat brand governance tegelijk ook goede merkbescherming biedt.

De voor de hand liggende goedgeleide brand governance merkoperaties zijn dan wel Apple, Red Bull, BMW, NIKE, Mercedes, Disney en Coca Cola, maar ook Nederlands merken als Rituals, Dove en Heineken scoren hoog.

Het advies is om een brandteam, samengesteld uit verschillende geledingen van de organisatie, hiervoor verantwoordelijk te maken. Met een goed ingevoerde brand governance mentaliteit creëer je een effectieve en futureproof organisatie. Maar brand governance is zeker niet enkel de verantwoordelijkheid van marketeers meer, de eindverantwoordelijke is steeds meer op CEO niveau te vinden.

Marketing en Branding adviesbureau Baliemolenerf 23 – 2807 DH Gouda

E: leovansister@demerkcommissarissen.nl
    M: (+)31 (0)6 551 21 575


E: gooseilander@demerkcommissarissen.nl
    M: (+)31 (0)6 533 82 933

Adviesbureau dat organisaties, bedrijven, managers en ondernemers ondersteunt bij hun marketing, visie, strategie, merkmanagement, customer journeys en communicatie activiteiten.

Dankzij de unieke Brand Valuation Motor® methode kunnen wij uw merk op de enige juiste waarde taxeren.

Voor een gedegen second opinion op strategisch terrein of positionering ben je met de zeer ervaren Merkcommissarissen aan het juiste adres.

www.demerkcommissarissen.nl