Blog

We love to energize your brand

Drukke tijden op de overnamemarkt

Ook 2022 lijkt weer de overname records te gaan breken. Tijd om tijdig te bedenken hoe je
de waardering gaat uitwerken.

Het besluit om (een deel van) een onderneming te verkopen, komt voor iedere
ondernemer of organisatie op een ander moment. Soms is het zelfs niet eens vooraf
gepland. Dat kan zijn om te cashen omdat aandeelhouders of de (mede)eigenaren daar op
aandringen of omdat het bedrijf niet zo goed meer loopt. Of je hebt dikke pech en bent in
je zakelijke staart gebeten door de valse coronahond.

Ook de vooruitzichten op de komende recessie die door vele economen wordt voorzien,
maakt ondernemers en organisaties onrustig en brengt sommigen van hen ook eerder dan
gepland tot het besluit om te verkopen.

Volgens het CBS vinden overnames vaak plaats in het eerste kwartaal en in de nazomer.
Een van de andere onderliggende redenen is dat nieuwe bedrijven en nieuwe merken vaak
in het najaar geïntroduceerd worden en dan na een half jaar of wat langer is er meer zicht
op de slaag- of faalkans ervan.

Bij overnames kijken accountants en banken vooral naar het bedrijf

Een goed inzicht in bedrijfswaardering is een relevant concurrentievoordeel bij verkoop en
overnames. Accountants, die vaak hierbij ingeschakeld worden, kijken veelal naar de netto
contante waarde om te komen tot een redelijke schatting van de bedrijfswaarde met
behulp van de multiples of de discounted cashflow-methode.

Overigens is de waarde van een bedrijf maar lastig te schatten. Vooral omdat toekomstige
omzet en winst heel moeilijk te prognosticeren zijn in deze turbulente tijden.

Een sterk merk is erg belangrijk voor het succes van een onderneming.
Toch kijken accountants en controllers nog vrij weinig naar merkwaarde.

Sterke merken zijn meer recessieproof In onzekere tijden als nu zijn sterke merken belangrijker dan ooit tevoren. Sterke merken zijn erosiebestendiger en weten beter hun marktaandeel, omzet/afzet en gebruikersgroepen veel beter vast te houden. Sterke merken creëren vertrouwen en verkleinen het risico op verkeerde beslissingen. Juist in tijden van onzekerheid reiken consumenten naar sterke merken omdat ze weten wat ze kunnen verwachten.

De waarde van een merk wordt vaak nog onderschat

Een reden waarom merken een hoge waarde binnen bedrijf of organisatie hebben is dat de band van de consument, abonnee of klant vaak hechter is met het merk (merktrouw) dan met de organisatie zelf o.a. omdat personeel niet blijvend is.

Sterke merken met een goede merkbekendheid en hoge klantloyaliteit zijn daarmee behoorlijk bepalend voor de waarde van een bedrijf of organisatie. Een merk hoeft niet perse groot of oud te zijn om toch een grote asset, dus waarde, voor de organisatie te hebben. Juiste jonge tech merken worden vaak al snel hoog gewaardeerd.

Sterke merken brengen vrijwel altijd hoge opbrengsten en dat voegt ook waarde aan het
merk en daarmee de organisatie.

Om merkwaarde te bepalen dienen vele factoren duidelijk te zijn. Wat is de merkarchitectuur, de merkportfolio strategie, de marktstrategie, de gedane merkinvesteringen en hoeveel budget er beschikbaar is om het merk in de toekomst verder te ondersteunen. Dit zijn mede bepalende factoren hoe goed een merk scoort.

En dat merken met een grote schare trouwe fans veel waard kunnen zijn blijkt wel uit de
waardering van Brand Finance (2022) van maar liefst 1,5 miljard euro voor het merk Real Madrid.

Bron: BrandFinance

Het merk is een zeer waardevolle immateriële asset die bedrijven in handen hebben. De
merkwaarde vertegenwoordigt gemiddeld namelijk maar liefst 20 procent van de totale
waarde van een onderneming aldus het gerenommeerde bureau Brand Finance. (2020)

De waarde van een merk kennen geeft betere resultaten

Beslissingen op de marketing- en communicatieafdeling kunnen genomen worden op basis
van meer actuele en betere inzichten. Maar hetzelfde geldt ook voor de boardroom, waar
beslissingen rondom budgetten en investeringen genomen worden. En het maakt het
managen van een merk ook een stuk makkelijker:
Je weet wat een merk echt waard is
Je weet of je meer moet investeren in branding en marketing
De waardebepaling van het merk is bij overname meteen duidelijk
Duidelijk is ook op welke van de 20 domeinen het merk verbeterd kan worden

Bij het kopen/verkopen van een merk is het cruciaal om de juiste waarde te kennen.

De waarde van een merk hangt bij de Brand Valuation Motor© waarderingsmethode af
van 20 belangrijke factoren inzake branding, commercieel, financieel en marketing.

Ontdek de juiste waarde van het merk

Veel bestaande waarderingsmethodes zijn gelimiteerd. Merkwaarde bepalen is geen
sinecure, maar vraagt een gedegen aanpak en grondige analyse van alle relevante factoren
die het merk bepalen en doen groeien. De Brand Valuation Motor© merkwaarderingsmethode is de meest complete methode die de waarde van het merk goed kan bepalen. Deze waarderingsmethode van de Merkcommissarissen stelt de juiste merkwaarde vast en is daarmee zeer waardevol is bij merkwaardering en overnames van bedrijven en merken. Daarmee is het waarderen van een merk inzichtelijk geworden. Dit model is vooral ook waardevol omdat het holistisch naar de waarde van een merk kijkt en niet uitsluitend financieel.

Marketing en Branding adviesbureau Baliemolenerf 23 – 2807 DH Gouda

E: leovansister@demerkcommissarissen.nl
    M: (+)31 (0)6 551 21 575


E: gooseilander@demerkcommissarissen.nl
    M: (+)31 (0)6 533 82 933

Adviesbureau dat organisaties, bedrijven, managers en ondernemers ondersteunt bij hun marketing, visie, strategie, merkmanagement, customer journeys en communicatie activiteiten.

Dankzij de unieke Brand Valuation Motor® methode kunnen wij uw merk op de enige juiste waarde taxeren.

Voor een gedegen second opinion op strategisch terrein of positionering ben je met de zeer ervaren Merkcommissarissen aan het juiste adres.

www.demerkcommissarissen.nl