Blog

We love to energize your brand

De zwaar onderschatte Boomermarkt
Marketeers lijken de senioren totaal te negeren, vooral de Boomers. Terwijl het toch een heel aantrekkelijke markt is. Jong lijkt overal voorrang te krijgen. Zeker, we hebben het steeds vaker over senioren, maar dat is vrijwel altijd in de context van vergrijzing en de immer groeiende colonne 60+ers die steeds meer beslag legt op de toch al dure zorg. Als we kijken naar de markt en marketing zien we senioren veel minder vaak genoemd. Bedrijven en hun marketeers zien de Boomers vaak niet staan. En dat terwijl senioren en met name de Boomers in goeden doen zijn en behoorlijk veel te spenderen hebben.

Bron: Kollektif media

Senioren en boomers, fossielen?

Als het aan de jongeren ligt zijn boomers fossielen; van Dale verklaart: (jongerentaal) persoon, m.n.
van gevorderde leeftijd, met ouderwetse denkbeelden; = fossiel.

De Babyboomgeneratie is geboren tijdens en net na de Tweede Wereldoorlog. (1941-1955).
Zij groeiden op in een tijd van wederopbouw en ongekende welvaartsstijging.
Babyboomers hebben veel maatschappelijke vernieuwing gebracht, met hun nadruk op
zelfontplooiing en een vrije moraal. Ze stonden aan de wieg van de jongerencultuur in de
bewogen sixties en seventies en het hielp dat ze met velen waren. Tijdens de adolescentie heeft deze
generatie zich vrijgevochten en ‘andere manieren’ van leven gezocht en ontdekt. Denk aan linkse
protesten, nieuwe muziekvormen, flower power, kerkelijke ontzuiling en de vrouwenemancipatie.
Deze protestgeneratie is nu grotendeels met pensioen.
Momenteel zijn er 4,5 miljoen 60 plussers in Nederland, waarvan ruim 2,7 miljoen boomers.
De boomers zijn veelal tussen de 60 en 80 jaar oud, maar voelen en gedragen zich aanmerkelijk
jonger en dat zie je ook terug in leefstijl, reisgedrag en kledingkeuze.

Boomers hebben veelal een band opgebouwd met een merk of bedrijf of willen dat graag doen
alvorens iets te kopen. Informatie verstrekken is daarom belangrijk. Zet in reclame boomers niet weg
als bejaarden, maar zeker ook niet als een overdreven jong type.

Boomers rijden opvallend vaak motor (foto: Leo van Sister)

Bron: CBS

Koopkracht Senioren Als we enkel kijken naar het inkomen (o.a. AOW) zien we dat dit na het 65 e levensjaar sterk daalt. Echter is het vermogen wel flink doorgestegen. Tel daarbij inkomsten uit pensioenen en beleggingen en het feit dat op boomerleeftijd hypotheken veelal grotendeels afgelost zijn en de bestedingskracht is daar mee voor vele boomers rianter dan voor de andere bevolkingsgroepen.

Bron: FEM-CBS

Bron: de belegger

Nu is het ook niet zo dat alle senioren en boomers het heel breed hebben. Een belangrijk deel leeft
van AOW en een bescheiden pensioen en moet zeker in deze tijden van hoge inflatie op hen centjes
passen. Maar het grootste deel heeft wel een prettig hoog inkomen.

Het gemiddelde bestedingspatroon bij senioren is volgens het CBS jaarlijks tussen de 60.000 en
75.000 euro per persoon en dat is hoger dan vrijwel alle andere leeftijdsgroepen. Wel is het zo dat de
80-jarigen en ouder duidelijk minder te besteden hebben. Voeg daarbij dat de boomers gemiddeld
een dikke spaarrekening hebben.

Daarbij komt dat we ook nog eens ieder jaar een maand langer leven dankzij verbeterde voedings- en
leefstijlgewoonten en de zorg die steeds verder verbeterd. Tegelijk betekent dat ook dat senioren
steeds wat langer tijd hebben om geld uit te geven en dat maakt hen nog aantrekkelijker.
Een onderzoeksbureau wat de 50-plussers en daarmee ook de boomers nauwlettend volgt is Bureau
Vijftig en publiceert regelmatig over deze zo grote en marketingwise interessante markt.
Zij signaleren o.a. dat steeds meer senioren blijven doorwerken en dat bevordert ook hun
koopkracht. Zelfs het aantal senioren wat een eigen bedrijf op latere leeftijd start is groeiende.

Senioren in de reclame

Je moet goed zoeken om senioren op een prettige wijze prominent in reclame uitingen tegen te
komen. Anders dan bij reclame voor uitvaarten, pensioenverzekeraars en trapliften zien we ze zelden
acteren in reclame. Dan ligt niet aan hen, maar aan de marketeers en reclamebureaus die voorkeur
hebben voor jonger en strakker.

Agisme

Als boomers al in reclame voorkomen worden veelal als een stereotiep beeld weggezet. In de media
en reclame zie je veel meer jonge mensen. Als senioren al afgebeeld worden is dat zeker niet altijd
positief en met vooroordelen zoals inactieve oudere mensen.

Zwaar onderschatte markt

Kijkende naar de zeer grote en groeiende doelgroep van senioren met de boomers voorop en hun
prettig grote koopkracht is het vreemd dat nog zo weinig bedrijven, organisaties en adverteerders
zich op deze groep richten.

De huidige ouderen zijn gemiddeld genomen welvarender, vitaler, actiever en mobieler zijn dan alle
vorige generaties. En dat senioren dankzij hun koopkracht veel reislustiger zijn blijkt wel uit het
bericht van ABN AMRO.

Vakantiebestedingen 55-plussers verdubbelen tussen 2015 en 2027

55-plussers zijn reislustiger dan ooit en hun belang voor de toeristische sector neemt door de
vergrijzing en hun groeiende welvaart alleen maar toe. ABN AMRO verwacht dat de vakantie-
uitgaven van deze groep vakantiegangers met bijna de helft stijgen van 7,17 miljard euro in 2022
naar 10,68 miljard euro in 2027.

En onderschat hun mediaconsumptie niet; die is groot en dat betreft zowel online als offline. Het is
tijd om met deze stereotiepen af te rekenen en deze doelgroep serieus te nemen. Met de juiste
targeting, het juiste aanbod en taalgebruik ligt deze wereld aan je voeten.

Marketing en Branding adviesbureau Baliemolenerf 23 – 2807 DH Gouda

E: leovansister@demerkcommissarissen.nl
    M: (+)31 (0)6 551 21 575


E: gooseilander@demerkcommissarissen.nl
    M: (+)31 (0)6 533 82 933

Adviesbureau dat organisaties, bedrijven, managers en ondernemers ondersteunt bij hun marketing, visie, strategie, merkmanagement, customer journeys en communicatie activiteiten.

Dankzij de unieke Brand Valuation Motor® methode kunnen wij uw merk op de enige juiste waarde taxeren.

Voor een gedegen second opinion op strategisch terrein of positionering ben je met de zeer ervaren Merkcommissarissen aan het juiste adres.

www.demerkcommissarissen.nl