Blog

We love to energize your brand

Hoe houd je merkwaarde vast na overname?

Je hebt dat vast wel eens meegemaakt, ben je samen met je collega’s al een paar jaren lekker
aan een merk aan het bouwen en zijn de resultaten ook nog eens naar wens, wordt het
bedrijf overgenomen of fuseert met een grote concurrent. Dan moet je je misschien zorgen
maken voor je eigen positie, maar belangrijker nog wat gebeurt met het merk of de merken
in jouw renstal. Je kunt erop wachten dat het saneren van posities en portfolio’s snel
opgepakt wordt.

Een unieke, herkenbare identiteit is het waardevolste bezit van elke onderneming, Leo van Sister

Is er wel een volledige due diligence uitgevoerd? Bij grotere fusies en overnames wordt er vrijwel altijd vooraf en soms deels achteraf een due diligence oftewel een boeken onderzoek uitgevoerd waarde wordt gekeken naar o.a. de assets, schulden, vorderingen en orderportefeuille van een bedrijf of organisatie. Nog te vaak wordt daar weinig naar het merk of de waarde ervan gekeken. Dat komt omdat er bij de overnemende partij veelal nog wat weinig affiniteit met het overgenomen merk bestaat of simpelweg omdat een organisatie geen idee heeft wat een merk waard is en dat dus ook maar niet op de balans geactiveerd heeft of er maar een wilde schatting van heeft gemaakt.

Bron: Tribu

Be good and tell it: de heritage en het DNA van je merk(en) Ook al mag je bij de nieuw ontstane organisatie in dienst blijven, of je hebt pech en mag vertrekken, is het altijd zeer zinvol om al in een zo vroeg mogelijk stadium de nieuwe collega’s en het management te involveren met de relevante zaken omtrent het merk(en). Dat wordt nog te vaak naar achteren geschoven. De gebruikers achter je merk, klanten of consumenten, hebben veelal een nauwere relatie met het merk dan met de organisatie erachter. Je drinkt Heineken, Bavaria of Hertog Jan en wie is er dan geïnteresseerd in de organisatie erachter. Het merk vertegenwoordigt veel waarde en het is daarom belangrijk dat je management en collega’s vertelt wat de heritage en DNA van het merk is, welke positie het inneemt bij klant en in de markt en wat de marketing- en financiële resultaten zijn. Bij een overname loop je verder het risico dat andere mensen gaan sleutelen aan de merkpositionering omdat ze die niet kennen of simpelweg omdat ze hun eigen weg willen gaan. Juist dan is de risico op merkbeschadiging het grootst. Voordat je aan een overgenomen merk gaat sleutelen -als dat al nodig is- is het vooral zaak dat je het merk leert kennen. Hoe is het ontstaan, wat heeft het groot gemaakt, welke afslagen op de weg naar succes pakten (niet) goed uit, wat is de merkpositionering,  wat is het DNA van het merk? Wat daar zeker bij helpt is het bestuderen van de bestaande BrandKey voor dat merk. Mocht die er niet zijn, stel die dan op met de eindverantwoordelijke marketeer of manager van de overgenomen organisatie, zodat de heritage van dat merk niet verloren gaat. Als bij een overname of fusie de juiste waarde van een merk al bekend is zal er zorgvuldiger mee omgesprongen worden. En vergeet niet dat het soms juist slimmer is om meerdere merken in eenzelfde grote markt actief te hebben. Dat geldt voor consumentenmarkten als ook voor BtoB markten. Uiteraard dient dan wel de merkpositionering van de eigen merken onderling te verschillen. Leer het merk eerst goed kennen en daarna “if you change, you change for the better….so what is the better”? Dat geldt dus zeker ook voor Rebrandings die nog wel eens toegepast worden kort na een overname.
"

Boni, de vriendelijke buurtsuper wordt de merkendiscounter onder Nettorama vlag. Naast
merkbewaking is belangrijker dat de culturele verschillen ook aandacht krijgen.

Hou de oorspronkelijke merkmanagers in huis Juist omdat bij overnames het risico groot is dat merken minder goed gemanaged worden is het aan te bevelen om de oorspronkelijke merkmanagers in huis te houden om het merk samen met de nieuwe organisatie en collega’s verder in goede banen te leiden. Het is cruciaal dat de merkidentiteit goed overeind blijft en aantrekkelijk blijft voor de klanten. Anders is het wanneer een merk al jaren verliesgevend of anderzijds minder succesvol is, in dat geval is een goed uitgevoerde analyse van markt, merk en concurrentie de beste remedie om de levensvatbaarheid en daarna de strategie te bepalen..

Bron: de Merkcommissarissen®

Net zo belangrijk, weet wat je merk echt waard is!

Als je de juiste waarde van een merk wil leren kennen is het belangrijk dat de meeste
belangrijke factoren meegewogen worden bij de waardering van dat merk. In tegenstelling
tot vele waardering methodes van accountants dienen hierbij ook de branding-, marketing-,
commerciële- én financiële scores meegewogen te worden.

Alleen dan komt er een juiste merkwaardering uit en leert een organisatie de echte waarde
ervan kennen.

Een speciaal voor merkwaardering ontwikkelde methode is de Brand Valuation Motor©
waarderingsmethode die door de Merkcommissarissen zelf is ontwikkeld.
De marktwaarde van het merk wordt gebaseerd op de scores van het merk volgens de BVM-
waardering methode i.c.m. de multiple voor vergelijkbare verkochte merken in de
sector. Inmiddels zijn een aantal merkwaarderingen uitgevoerd met dit unieke BVM-model.
Informatie: www.demerkcommissarissen.nl/brand-valuation-motor

Het BVM-model is vooral waardevol omdat het holistisch naar de waarde van een merk kijkt
en niet uitsluitend financieel.

Marketing en Branding adviesbureau Baliemolenerf 23 – 2807 DH Gouda

E: leovansister@demerkcommissarissen.nl
    M: (+)31 (0)6 551 21 575


E: gooseilander@demerkcommissarissen.nl
    M: (+)31 (0)6 533 82 933

Adviesbureau dat organisaties, bedrijven, managers en ondernemers ondersteunt bij hun marketing, visie, strategie, merkmanagement, customer journeys en communicatie activiteiten.

Dankzij de unieke Brand Valuation Motor® methode kunnen wij uw merk op de enige juiste waarde taxeren.

Voor een gedegen second opinion op strategisch terrein of positionering ben je met de zeer ervaren Merkcommissarissen aan het juiste adres.

www.demerkcommissarissen.nl