Blog

We love to energize your brand

Marketeer moet niet te veel op purpose vertrouwen

Professor Byron Sharp schudde onlangs de marketingwereld weer eens flink wakker met zijn
artikel in Marketingweek waarin hij waarschuwt voor een ‘culturele cringe’ en een gevoel
van onveiligheid binnen marketing. Ook roept Sharp marketeers op om te stoppen met de
zelfhaat en meer trots te zijn op hun vak.
Marketeers hebben een gebrek aan vertrouwen en trots. Sharp stelt dat de marketingwereld
lijkt door te schieten in het purpose denken, namelijk dat merken altijd een hoog
maatschappelijk doel moet hebben in plaats van winst maken. Natuurlijk is het hebben van
een purpose belangrijk, maar vaak meer voor de organisatie dan voor het merk..

Purpose zou de dood van merken kunnen zijn, waarschuwt Byron Sharp
Ik ben het met Sharp eens dat het purpose denken, de bijdrage aan de maatschappij, lijkt door te schieten en daarmee het marketingvak niet altijd de goede kant opstuurt. Het is meer aan de organisatie zelf om hun bijdrage aan de maatschappij helder te hebben en die na te komen. Een merk zal in veel gevallen een andere kernfunctie hebben die meer direct de behoeftes van consumenten en klanten invult. Daarbij komt nog dat het overgrote deel van merken product- en dienstgericht zijn. Merken dienen een heldere propositie te hebben. Sharp waarschuwt marketeers er ook voor dat private labels steeds makkelijker merken kunnen inhalen. Sharp: ‘Als de marketinggemeenschap erin slaagt om consumenten te leren dat ze alleen merken moeten kopen die doneren aan een goed doel of worden gezien alsgoed voor de wereld kunnen private labels dat ook gemakkelijk overnemen.’ Als retailers
gaan domineren betekent dat het einde van merken, aldus Sharp. Wees gewaarschuwd!

Marketeer, heb vertrouwen en geloof in jezelf
De erosie van marketing is al een tijdje gaande, marketing wordt in organisaties steeds wat
minder als leidend ervaren en moet zichzelf maar eens bewijzen, zo denken velen.
Daarentegen zijn marketeers veelal behoorlijk geobsedeerd door communicatie zoals online,
content, social media, influencer marketing, waarbij de purpose of it all… vaak centraal komt
te staan.

Hoe belangrijk ook, communicatie is een drager voor branding en het merk met zijn brand
promise (merk essentie) staat daarbij centraal en niet zozeer het medium. Purpose kan
daarbij soms best een belangrijke rol spelen, maar is zeker niet altijd leidend.
Even terug naar Sharp. Die stelt dat hoewel marketeers weinig moeite hebben om de korte
termijn effecten van tactieken zoals prijspromotie of zoekadvertenties te laten zien, de
industrie nog steeds moeite heeft om de uitbetaling van langetermijninvesteringen aan te
tonen. Deels omdat het beroep historisch niet weet hoe merkopbouw echt werkt. Het is dus
aan ons, de marketeers om aan te tonen dat we wel weten hoe merken bouwen op lange
termijn werkt.

De Merkcommissarissen® hebben overigens hun langjarige ervaring met merkenbouwen
vertaalt in een praktijkmodel waar marketeers mee kunnen werken en waar zij zelf ook mee
werken.

Lees hier het hele artikel van professor Byron Sharp: Purpose zou ”de dood van merken kunnen zijn”, waarschuwt Byron Sharp (marketingweek.com)

Marketing en Branding adviesbureau Baliemolenerf 23 – 2807 DH Gouda

E: leovansister@demerkcommissarissen.nl
    M: (+)31 (0)6 551 21 575


E: gooseilander@demerkcommissarissen.nl
    M: (+)31 (0)6 533 82 933

Adviesbureau dat organisaties, bedrijven en ondernemers ondersteunt bij hun marketing, visie & lange termijn strategie, merkmanagement, customer journeys en communicatie activiteiten. Het inspireren van je doelgroep en versterken van kernwaarden staat daarbij centraal. Het ontwikkelen van (merk-)positioneringen is onze kernactiviteit.

Voor een gedegen second opinion op strategisch terrein of positionering ben je met de zeer ervaren Merkcommissarissen aan het juiste adres; sparren met de Critical Friend, jouw strategische buddy, die het beste met jou en jouw merk voor heeft.

www.demerkcommissarissen.nl