Blog

We love to energize your brand

Merkwaarde is sturend voor de juiste strategiekeuze

Strategie in marketing en merkenland is vaak onderhevig aan evaluatie. Als het even tegenzit met de
groei van de omzet of er stapt een nieuwe CMO of reclamebureau naar binnen dan komt de strategie
snel weer onder een vergrootglas te liggen. Want je wilt toch wel heel graag jouw signatuur aan de
strategie geven.

Brand Strategy & Brand Valuation zijn onmisbaar volgens CMO’s van topbedrijven en die plaatsen
Brand Strategy dan ook op nummer 1 van hun prioriteitenlijst (bron: Gartner – CMO survey – 2021).
Des te belangrijker is het om de juiste waarde van het merk te kennen voordat je de strategie
bepaalt.

Waarom merkstrategie de belangrijkste marketingvaardigheid is

Marketingprofessor Henry Robben van Nyenrode University is erg duidelijk over merken en geeft aan
dat veel organisaties niet beseffen wat de enorme toegevoegde waarde van het merk kan zijn.
Merken bevatten eigenschappen die essentieel zijn voor een succesvolle marketing- en
organisatiestrategie.

Sterke merken en hun merkenbouwers weten dat je een strategiewijziging weloverwogen en
bedachtzaam moet uitvoeren en de organisatie en de bureaus vooraf zorgvuldig moet informeren
waarom dit gebeurt. Bij voorkeur blijft dan de merkpositionering in tact.
Grolsch bijvoorbeeld is een mooi en eigenzinnig merk met een grote trouwe schare fans. In de
afgelopen decennia is de merkstrategie en/of positionering vaker tegen het daglicht gehouden. Juist
omdat er onder meer door overnames nieuwe stuurlui aan het merkroer kwamen te staan en deels
ook omdat de aanvankelijk bedachte omzetgroei en/of winstdoelen niet geheel gerealiseerd
werden.  De omzet in 2019 kwam nog tot 352 miljoen euro en daalde in 2020 naar 268 miljoen.
Na weer een bureauwisseling lanceerde het biermerk recent een nieuwe campagne die als
merkstrategie verbondenheid door bier heeft. Na verschillende uitstapjes met de merkcampagne
staat de beruchte en beroemde “plop” (van de Grolsch beugelfles) weer centraal. Die plop is de held
van de campagne. Centraal in het DNA van het merk Grolsch staat karakter. Waar hebben we dat
eerder gezien en gehoord?

Bron: Marketing Tribute

Meet de juiste factoren

Om de juiste strategiekoers aan te houden is het belangrijk om performancemanagement toe te
passen. Met andere woorden: bepaal vooraf de KPI’s die de strategie moet opleveren en blijf die
monitoren. En niet te snel bijsturen. Centraal binnen de keuze in strategie staat het merk en de
positionering ervan. Zeker als de organisatie de juiste waarde van het merk(en) kent, zal de
organisatie de strategie veel beter kunnen vaststellen en implementeren.

Een goed merkwaardenmodel neemt juist ook andere belangrijke factoren mee die op het terrein
van branding, marketing en commercie liggen. Samen met de financiële factoren geeft dit een
afgewogen waarde van een merk te zien, mits juist geanalyseerd en doorberekend. De waarde van
een merk verschilt per sector en is ook afhankelijk van marktomstandigheden, daarom is maatwerk
bij merkwaardering noodzakelijk.

Om op een goede en complete wijze de merkwaarde te kunnen bepalen heb je de juiste inzichten
nodig. Gelukkig zien we dat de laatste jaren het belang om de waarde van een merk te leren kennen
toenemen. Maar bij de verschillende methodes worden niet altijd de juiste factoren meegenomen.
De Brand Valuation Motor© waarderingsmethode van de Merkcommissarissen meet op 20
verschillende factoren en is daarmee een zeer bruikbare methode voor merken.

Foto: Bever

Regie en controle over merk en strategie geeft succes

Met de juiste inzichten wordt het voor marketeers een stuk eenvoudiger om organisatie en bureaus
aan te sturen en hen te enthousiasmeren. Het sturen op een doordacht en consistent
strategiekompas bouwt sterke merken en geeft succesvolle resultaten.

Dat je een strakke strategiekoers hanteert wil overigens niet zeggen dat je niet creatief kunt zijn. Of
zoals Marjolein Vendrig van Bever terecht stelt: ‘Als je dicht bij de kern van het merk blijft, ga je uit
van het DNA van het bedrijf. In ons geval is dat de liefde voor buiten. Die liefde vind je bij ons overal.’

Marketing en Branding adviesbureau Baliemolenerf 23 – 2807 DH Gouda

E: leovansister@demerkcommissarissen.nl
    M: (+)31 (0)6 551 21 575


E: gooseilander@demerkcommissarissen.nl
    M: (+)31 (0)6 533 82 933

Adviesbureau dat organisaties, bedrijven en ondernemers ondersteunt bij hun marketing, visie & lange termijn strategie, merkmanagement, customer journeys en communicatie activiteiten. Het inspireren van je doelgroep en versterken van kernwaarden staat daarbij centraal. Het ontwikkelen van (merk-)positioneringen is onze kernactiviteit.

Voor een gedegen second opinion op strategisch terrein of positionering ben je met de zeer ervaren Merkcommissarissen aan het juiste adres; sparren met de Critical Friend, jouw strategische buddy, die het beste met jou en jouw merk voor heeft.

www.demerkcommissarissen.nl