Blog

We love to energize your brand

Merkwaardering B2B merken: een lastige klus

Het meten van merkperformance is voor bedrijven en organisaties van enorm belang; hoe kun je anders een merk optimaal managen? Daarnaast is merkperformance relevant om mede met andere factoren de juiste waarde van een merk te kunnen bepalen. Jaarlijks wordt veel in het merk
geïnvesteerd, maar wat is het merk eigenlijk echt waard en is daarmee die investering wel gerechtvaardigd? Het kunnen bepalen van merkwaarde is dus cruciaal voor elke organisatie. Daarnaast is merkperformance relevant om mede met andere factoren de juiste waarde van een
merk te kunnen bepalen. Jaarlijks wordt veel in het merk geïnvesteerd, maar wat is het merk eigenlijk echt waard en is daarmee die investering wel gerechtvaardigd? Het kunnen bepalen van merkwaarde is dus cruciaal voor elke organisatie.

Een merk met unieke visuele merkattributen zoals Lila Pause heeft meer merkwaarde

Merkwaarde B2C merken doorgaans vrij eenduidig vast te stellen.

Er zijn al meerdere bestaande merkwaarderings methoden om de merkwaarde van B2C merken vast te stellen. Zij het dat die allen maar een beperkt deel van de merkperformance meenemen in hun waarde berekening. Vaak zijn dit financieel getinte parameters als omzet, winst en andere financiële factoren. Opvallend is wel dat deze financiële waardebepalers zoals Brandz, Interbrand, Forbes e.a. verschillende waardes voor eenzelfde merk berekenen.
Een voorbeeld: merk McDonalds:
o Statista        -2020-   129 miljard dollar
o Interbrand  -2019-     45 miljard dollar
o Brandz         -2019-   130 miljard dollar
o Forbes         -2020-     46 miljard dollar

Merkwaarde Picnic stijgt erg snel, evenals de omzet

Een goed merkwaardemodel neemt juist ook andere belangrijke factoren mee welke op het terreinvan branding, marketing en commercie liggen. Samen met de financiële factoren geeft dit dan een afgewogen waarde van een merk te zien, mits juist geanalyseerd en doorberekend. De waarde van een merk verschilt per sector en is ook afhankelijk van marktomstandigheden; daarom is maatwerk bij merkwaardering noodzakelijk.

Het voordeel van het berekenen van de waarde van B2C merken is dat hier in veel gevallen harde data en/of onderzoeksgegevens onder liggen. Dat maakt de waarderingsmethode meer stabiel en
objectief.

Merkwaarde B2B merken doorgaans lastiger vast te stellen.

Daar waar je bij B2C merken veelal kunt terugvallen op harde data, merk-trackingonderzoek en andere onderzoeksgegevens, is dat bij B2B merken veel minder vaak het geval. Daar zijn dit soort data veel minder voorhanden en zijn gegevens vaak wat minder hard.

Neemt niet weg dat het ook voor B2B organisaties erg belangrijk is om te weten wat een merk waard is en dus welke merkperformance gerealiseerd wordt.

De financiële data zijn veelal dezelfde factoren als bij B2C merken, dus die kun je wel vaststellen,maar de andere factoren zijn verschillend. Factoren als waarde propositie, klanttevredenheid, kwaliteit van de geleverde producten of diensten, omvang klantenkring, reputatie van het bedrijf, bekendheid, servicegerichtheid, zichtbaarheid, leveringsbetrouwbaarheid, innovatief vermogen, probleemoplossend vermogen, bedrijfspurpose, en ook prijsstelling / kosten efficiëntie spelen een belangrijke rol. De kunst is om al die factoren in een evenwichtig en meetbaar model te zetten zodat ook andere B2B merken daar objectief mee vergeleken kunnen worden. Makkelijker gezegd, dan
gedaan.

Om te kunnen vaststellen hoe een B2B merk scoort zouden dit soort factoren jaarlijks gemeten moeten worden om daarmee de merkperformance te kunnen vaststellen.

Naast het kunnen gebruiken van relevante merk-, marketing en commerciële data is er nog een heel belangrijk afwijkend facet bij de waardebepaling, namelijk de omrekensleutel die gehanteerd wordt om de uiteindelijke merkwaarde in euro’s te kunnen uitdrukken.
Doelstellingen verschillen vaak tussen B2C en B2B merken.

Een goed gemanaged merk zorgt voor een groter marktaandeel, zorgt voor hogere prijzen, trouwere klanten en een groter bereik door uitbreiding van het merk. Door te investeren in je B2B merk kun je op langere termijn wel degelijk ook concurrentievoordeel hebben.
Het is essentieel om de actuele waarde van een merk of pakket merken te kennen bij een geplande overname of verkoop van een bedrijf. De waarde en groeipotentie van het merk is juist dan erg belangrijk.

Marketing en Branding adviesbureau Baliemolenerf 23 – 2807 DH Gouda

E: leovansister@demerkcommissarissen.nl
    M: (+)31 (0)6 551 21 575


E: gooseilander@demerkcommissarissen.nl
    M: (+)31 (0)6 533 82 933

Adviesbureau dat organisaties, bedrijven, ondernemers en start-ups ondersteunt bij hun marketing, strategie, merkmanagement en communicatie activiteiten.                                                 Het ontwikkelen van (merk-)positioneringen is onze kernactiviteit en daarnaast het vaststellen van de juiste merkwaarde middels de unieke Brand Valuation Motor© methode.

Ook voor een gedegen second opinion op strategisch terrein of positionering ben je met de zeer ervaren Merkcommissarissen aan het juiste adres; sparren met de Critical Friend, jouw strategische buddy, die het beste met jou en jouw merk voor heeft.

www.demerkcommissarissen.nl