Blog

We love to energize your brand

Ongebreideld groeien is niet meer van deze tijd

Nog altijd hebben veel organisaties en bedrijven de onbedwingbare drang om groeien. In omvang,
omzet, fanbase, volume en/of in winst. Niet zo gek, aangezien de huidige generatie CEO’s en
eindbazen met hun managers dat altijd gepredikt hebben.
Als je niet groeide werd je overgenomen of viel je uit de markt. Daar zorgden onder meer de private
equity huizen wel voor.

Bron: Marketing Tribute

De grenzen bereikt

Maar deze, al decennia durende, lange jacht op groei kent zijn grenzen. In termen van consumptie
heeft met name de westerse wereld en ook Nederland de consumptie van eten, drinken, goederen
en daarmee ook verkooppunten digitaal en fysiek sterk doen stijgen. Meer was beter en waarom zou
je tevreden zijn met 1 auto, 1 vakantie en slechts 1 kledingkast? De grafiek laat zien dat de
consumptie van levensmiddelen en goederen en daarmee grondstoffen veel harder is gestegen dan
de groei van de bevolking. En dat zet druk op het milieu.
Organisaties, bedrijven en hun directies hebben de verantwoordelijkheid om hun strategie bij te
stellen, zeker nu consumenten en overheden en bedrijven de ongebreidelde groei en de schadelijke
effecten ervan publiekelijk aan de orde stellen.

De samenleving dwingt ons om mens en milieu centraal te stellen in de keuze van strategie
en dat is een goede zaak.

 

Bron: Bunq

Branding with a purpose

In het licht van het voorafgaande worden ook merken gedwongen om hun koers te verleggen.
Groeien als merk kan best nog wel, maar dan dien je een heldere purpose te hebben en daarmee
maatschappelijk relevant te zijn in deze steeds meer dwingende tijdgeest.

Als je als merk bijdraagt aan een betere wereld ben je bij velen welkom.

Uiteraard dient de purpose goed te passen bij de merkessentie van dat betreffende merk. Als je als
merk dit uitgangspunt kiest dien je ervoor te zorgen dat de merkpositionering en merkstrategie ook
in lijn hiermee zijn. De bezieling en de missie van een merk is vaak terug te leiden naar de oprichter
van het merk zoals Elon Musk van Tesla, Walt Disney van Disney, Steve Jobs van Apple en niet te
vergeten Ali Niknam van Bunq. Vrijwel altijd staat de mens centraal.
Elon Musk: Great companies are built on great products
Walt Disney: If you can dream it, you can do it
Ali Niknam:  Bank of the free. ‘Samen kunnen we een bank bouwen die het leven
vergemakkelijkt.’ Betalen moet leuk zijn en bankieren eerlijk
Steve Jobs: The people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do

 

Merken laten groeien is meer dan purpose only

Merken met een aansprekende purpose hebben een streepje voor. Wat niet wegneemt dat het
product, dienst of service achter dat merk wel voldoende aansprekend en relevant dient te zijn om
daarmee penetratie op te bouwen en uiteindelijk trouwe gebruikers aan zich te binden. Relevant in
deze context wil zeggen: duidelijk aansluiten bij behoeftes in de samenleving of bij specifieke
doelgroepen.

 

Bron: Wondershare

Minder winst, maar wel een beter eindproduct

Dit alles zal ertoe leiden dat winsten waarschijnlijk zullen gaan afnemen o.a. omdat
productieprocessen verder zullen verduurzamen en dat kost veel investeringen. Investeringen die
niet altijd op de klant te verhalen zijn, zeker niet in tijden van hoge inflatie en potentiële recessie.
Organisaties dienen zich af te vragen: waar staan ​​we voor? Wat laten wij achter voor de volgende
generatie? Zullen onze (klein)kinderen voldoende trots op ons zijn? De mens en het milieu centraal in
denken en handelen is de echte (duurzame) winst die te behalen valt!

 

Marketing en Branding adviesbureau Baliemolenerf 23 – 2807 DH Gouda

E: leovansister@demerkcommissarissen.nl
    M: (+)31 (0)6 551 21 575


E: gooseilander@demerkcommissarissen.nl
    M: (+)31 (0)6 533 82 933

Adviesbureau dat organisaties, bedrijven, managers en ondernemers ondersteunt bij hun marketing, visie, strategie, merkmanagement, customer journeys en communicatie activiteiten.

Dankzij de unieke Brand Valuation Motor® methode kunnen wij uw merk op de enige juiste waarde taxeren.

Voor een gedegen second opinion op strategisch terrein of positionering ben je met de zeer ervaren Merkcommissarissen aan het juiste adres.

www.demerkcommissarissen.nl