Blog

We love to energize your brand

Startups, start with branding!

De samenleving en de economie zijn sterk gebaat bij nieuwe initiatieven en innovaties volgens
MarketingTribune columnist Leo van Sister. Maar halen al die initiatieven de markt wel en hoe
overleven ze? Vroeg beginnen met branding is alvast een goede start.

 

Vele innovaties halen de eindstreep niet

De samenleving en de economie zijn sterk gebaat bij nieuwe initiatieven en innovaties volgens
columnist Leo van Sister. Maar halen al die initiatieven de markt wel en hoe overleven ze?

Vroeg beginnen met branding is alvast een goede start. Het postcorona tijdperk breekt aan en links en rechts in het bedrijfsleven en in de samenleving borrelt het al weer flink met nieuwe ideeën en initiatieven. Nieuwe producten, nieuwe diensten, nieuwe services, veelal ook vanuit een duurzame purpose achtergrond worden bedacht en voorbereid.  Velen dromen van grote successen, wat prettig motiveert.

De samenleving en de economie zijn sterk gebaat bij nieuwe initiatieven en innovaties. Vele sectoren en branches drijven erop en halen jaarlijks een belangrijk deel van hun omzet uit innovaties. Maar anderzijds struikelen ook zeer vele initiatieven al voordat zij de markt bereiken, vaak vanwege niet goed ontwikkelde zaken of technieken, onderlinge verdeeldheid tussen oprichters of simpelweg geldtekort. En als het je lukt om tot een marktintroductie te komen is het zo dat in veel gevallen, 80% en soms meer, de introductie na een jaar al sneuvelt.

Zelfs innovaties van grote merken zoals hier “new coke” van Coca Cola en Apple Cube mislukten.

Startup your branding

Begin tijdig met branding en creëer meteen een goede en aansprekende identiteit. Vele duizenden startups zetten jaarlijks hun eerste stappen en dromen ervan om ook een leidende organisatie te worden. Daarbij moeten altijd ambitieuze of nobele doelen gerealiseerd worden. Maar helaas zien we ook dat verreweg de meeste startups het niet halen. Niet in de laatste plaats omdat branding te laat in
de ontwikkeling naar voren komt en sommige keuzes dan al vast lijken te zitten.

 

Veel startups bewegen zich in de online wereld, maar zeker ook bij digitale merken geldt dat goede branding van vitaal belang is. Juist omdat je digitaal nog veel meer concurrentie ondervindt.

 

Het begint altijd met een goed idee dat je alleen of met een paar compagnons of gelijk denkenden wil uitvoeren. Vrijwel altijd wordt er dan eerst gekeken of het product, dienst of service goed uitvoerbaar en ook betaalbaar gemaakt kan worden. Die ontwikkeling en marktinventarisatie kosten logischerwijs veel tijd, bijna altijd meer tijd dan in het begin gepland was. Maar wat nog te vaak vergeten wordt is dat producten, diensten of services al elders kunnen bestaan of in de loop van de tijd best makkelijk gekopieerd kunnen worden door de concurrentie. En weg is dan je oorspronkelijke uniciteit, als je die al had. (we zien behoorlijk veel me-too producten in de markt).

 

Branding in combinatie met een doordachte merkpositionering kan je altijd een unieke voorsprong op je (toekomstige) concurrentie geven.

 

Een merk en ook het merkbeeld zijn, mits uniek, goed juridisch te beschermen en geeft je als merkeigenaar het recht om imitaties van het merk(beeld) stevig aan te pakken. Die voorsprong is vitaal. Natuurlijk dient je product, dienst of service ook uitmuntend te zijn en goed aan te sluiten bij actuele en relevante (vastgestelde) klantbehoefte of behoefte van mensen om de wereld te verbeteren.

Take a bite out of a better future. Mosa Meat wants to reshape the global food system

Belangrijke zaken bij branding

Merkidentiteit: bij de keuze van merk hoort ook de keuze van merkstrategie. Wat zijn de plannen? Waar wil je met dat merk de markt(en) in? In wat voor product-of dienstencategorieën ga je allemaal actief worden? Wie zijn de relevante doelgroepen? Een eenduidige merkstrategie maakt het voor iedereen in de nieuwe organisatie beter bruikbaar.

Merkpositionering: werk samen met een merkexpert een doordachte merkpositionering uit waarbij goed duidelijk wordt wat de merkessentie is, de roots, de WHY, markt, uniciteit, concurrentieveld, doelgroep, benefits en de merkpersoonlijkheid. (Ons advies is om hier een Brandkey of BrandneXt model toe te passen). Een duidelijke positionering maakt het makkelijker voor de doelgroep om voor jouw bedrijf of merk te kiezen.

Merknaam: na de uitwerking van de positionering is het ontwikkelen, bedenken van een passende naam voor het merk erg belangrijk. Bij voorkeur een nog niet bestaande naam. Mag ook een fantasienaam zijn, maar dan is een descriptor of tagline erbij wel te adviseren. Of je kiest voor een beschrijvende merknaam zoals de Merkcommissarissen®.

Hoe bouw je een nieuw merk?
Ok, je bent ervan overtuigd dat je beter zo vroeg mogelijk in het innovatie en ontwikkelingsproces moet nadenken over de keuze en positionering van het merk, het deponeren ervan en de uitrol van de innovatie. Maar hoe bouw je eigenlijk een merk? De Merkcommissarissen met hun lange praktijkervaring maken het je wat makkelijker door je een handig Brand Journey model aan te reiken. Dat is de reis die een merk positioneert, scherp maakt en helder voor de doelgroep. Uiteraard zijn hiervoor de merkcommissarissen Goos en Leo in te schakelen.
Lees: https://demerkcommissarissen.nl/brandjourney/

Ook bij digital branding dient de markbasis goed te zijn.

Grote succesvolle merken zijn met een éénduidige propositie begonnen.

•GOOGLE – Connecting people to the information desired
•UBER – The smartest way to get around
•IKEA – Betaalbaar design voor in je huis
•BMW – Sheer driving pleasure
•NETFLIX – Watch anywhere –cancel anytime
•RITUALS – Affordable luxury
•PICNIC – Online boodschappen doen leuk en betaalbaar maken voor iedereen.
•ALBERT HEIJN – Maakt het alledaagse betaalbaar en het bijzondere bereikbaar
•TONY CHOCOLONELY Slaafvrije chocolade

 

Simultaan ontwikkelen, vooraf uittesten en bouw een inspirerend verhaal. Het grote belang van een gedegen branding al vrij aan het begin van de ontwikkeling is duidelijk. Het vraagt tijd en vormt een belangrijke strategische basis. Het is daarnaast aan te bevelen dat de ontwikkeling van de andere zaken op de terreinen van techniek, logistiek en andere zaken ook simultaan ingezet worden zodat de totale ontwikkelingstijd beheersbaar blijft.
Innovatieprocessen zijn interessant, leuk en leerzaam om mee te maken en doen tegelijk een beroep op je geduld. Vele vraagstukken, ook de onvoorziene, zullen de revue passeren. En laten we duidelijk zijn, je product, dienst of service moeten echt goed zijn anders kom je nergens.

 

Veel startups maken een leerproces door. Het is helemaal niet erg om fouten te maken.

 

Daar word je als organisatie alleen maar sterker van. Het testen van voorlopig gekozen merk, ontwerp en proposities bij doelgroepen is sterk aan te raden en kan je tijdig inzichten geven welke relevant zijn om het kompas bij te stellen.
Zorg bij de start ook voor een inspirerend verhaal achter het merk en organisatie. Een inspirerend verhaal zorgt voor richting en vertrouwen bij de doelgroep. Ons advies is derhalve om branding juist aan het begin van de ontwikkeling van een startup op te pakken. Investeer tijd en geld en die investering betaalt zich zeker dubbel en dwars uit.

Marketing en Branding adviesbureau Baliemolenerf 23 – 2807 DH Gouda

E: leovansister@demerkcommissarissen.nl
    M: (+)31 (0)6 551 21 575


E: gooseilander@demerkcommissarissen.nl
    M: (+)31 (0)6 533 82 933

Adviesbureau dat organisaties, bedrijven en ondernemers ondersteunt bij hun marketing, visie & lange termijn strategie, merkmanagement, customer journeys en communicatie activiteiten. Het inspireren van je doelgroep en versterken van kernwaarden staat daarbij centraal. Het ontwikkelen van (merk-)positioneringen is onze kernactiviteit.

Voor een gedegen second opinion op strategisch terrein of positionering ben je met de zeer ervaren Merkcommissarissen aan het juiste adres; sparren met de Critical Friend, jouw strategische buddy, die het beste met jou en jouw merk voor heeft.

www.demerkcommissarissen.nl