Blog

We love to energize your brand

Welke kant draait het marketingkompas op?

Het jaar is alweer bijna drie maanden oud, maar de turbulentie in markten is intens en neemt nog
altijd toe en daarmee ook bij de marketeers die organisaties en merken op stabiele en veilige koersen
moeten zien te krijgen of te houden.

Beurzen zijn onrustig, de inflatie is onverminderd hoog, het politieke landschap is hectisch,
grondstoffenprijzen fluctueren sterk en belangrijker nog de consument is onvoorspelbaar geworden.
Je zou een pas op de plaats verwachten bij fabrikanten en retailers, maar blijkbaar is (meer) winst
maken nog altijd topprioriteit bij veel aanbieders.

Welke kant draait het marketingkompas op?

Krimpflatie als aanjager

Het overgrote deel van de fabrikanten en retailers heeft de consumentenprijzen t.o.v. een jaar
geleden fors verhoogd, waarvan slechts een deel te rechtvaardigen vanuit stijging van grondstoffen,
energieprijzen en lonen. Een ander flink deel is vanuit winstbejag en de consument krijgt hiervoor de
rekening gepresenteerd.

Wat onwenselijk is, is dat vrij veel met name levensmiddelenfabrikanten de inhoud van hun
verpakkingen flink naar beneden hebben bijgesteld en toch de prijs handhaven en daarmee
simpelweg de prijs soms fors verhogen. In alle gevallen zijn de levensmiddelen fors duurder
geworden en zet extra druk op het besteedbaar inkomen van consumenten. Statistieken tonen dat
de kostenstijgingen gemiddeld zo’n 6% bedragen, terwijl de inflatie op 10% of hoger ligt.
Vele media en consumentenprogramma’s geven ruim aandacht aan de merken achter krimpinflatie
met reputatieschade als gevolg.

A-merken leveren aandeel in op huismerken De consument is veel meer alert dan voorheen en heeft al lang gemerkt dat alles veel duurder is en is actief op zoek gegaan naar goedkopere winkels en producten en heeft die in hoge mate ook gevonden. De kwalitatief goede huismerken, en dat zijn er intussen velen, waren al met een opmars bezig en zetten A-merken op achterstand v.w.b. marktaandeel. Het grote prijsverschil van 30-50% doet de consument afhaken van het vertrouwde A-merk. Hoe gaan A-merken dit repareren? Met innovaties alleen komen de A-merken er niet en bovendien zijn innovaties doorgaans lang onderweg en ruim 80% haalt de eindstreep niet. Langjarige onderzoeken naar de effecten van een economische crisis en inflatie geven aan dat tweederde van het marktaandeelverlies van A-merken bij huismerken blijft hangen.

Bron: Gartner

Welke strategie past het beste?

Een antwoord op de veel lagere prijzen van huismerken is om zelf veel prijsacties te voeren om
daarmee een deel omzet terug te halen, maar dat kost erg veel marge voor de fabrikanten.
Daarbij kweek je dan vooral koopjesjagers. Dat hebben we o.a. heel lang in de biermarkt gezien, daar
kwamen en komen zeer veel prijsacties voor en zijn er periodes dat meer dan 50% van de omzet
incrementele omzet is welke is voortgekomen uit promoties met lage prijzen.

Een andere strategie is het bevriezen van de prijzen van het A-merk op een aanvaardbare afstand
van huismerken. Daar levert de merkfabrikant weliswaar een deel van de marge in, maar houdt het
afzetvolume vast of weet hierdoor het marktaandeel te vergroten. Bij deze strategie is het essentieel
om de prijselasticiteit van de productgroep en het merk zeer goed te kennen.

Weer een andere strategie is om naast het bestaande A-merk(en) een nieuwe budgetmerk of B-merk
te lanceren die het gevecht met de huismerken aangaat. Uiteraard met een concurrerende prijs,
voldoende hoge kwaliteit en lage marketingkosten.

Een recent onderzoek van Gartner onder CMO’s laat zien dat het bepalen en effectief doen uitvoeren
van een doordachte merkstrategie en marketingplan hoog scoort. Dat betekent dat je dan wel de
actuele marktontwikkelingen in ogenschouw dient te nemen.

Berenschot De jaarlijkse strategiesurvey van Berenschot geeft aan dat er veel zorg is over de veel te krappe arbeidsmarkt, waar haal je de werknemers/sters vandaan en met name ook de talenten. Voorts staan innovatie, disruptie, groei en duurzaamheid hoog op de agenda van de boardroom. De deelnemers aan dit onderzoek verwachten een sterke omzetgroei in 2023, maar het is maar de vraag of dit realistisch is, ikzelf denk het niet. Een vraag die hier leeft is of aanbieders de kostenverhoging van 5-10% kan doorberekenen aan de klant. Dit speelt met name in de BtoB en diensten sectoren. Toch kiest een ruime meerderheid ook hier voor prijsverhogingen. Het onderzoek geeft ook aan dat er veel twijfels bestaan over het onderscheidend vermogen en de daarbij behorende waarde propositie. Werk aan de winkel dus.


Onzekere en turbulente tijden

Juist in deze tijden helpt het enorm als je als marketingafdeling boven op de ontwikkelingen en
marktinzichten zit en vanuit slimme scenario’s de juiste strategie kiest en hier de organisatie achter
weet te krijgen.

Marketaandeel verliezen kan iedereen, marktaandeel vasthouden of winnen is de kampioensrace.
Marketing als baken voor het bedrijf of de organisatie, daar draait het om!
Veel succes daarbij.

Marketing en Branding adviesbureau Baliemolenerf 23 – 2807 DH Gouda

E: leovansister@demerkcommissarissen.nl
    M: (+)31 (0)6 551 21 575


E: gooseilander@demerkcommissarissen.nl
    M: (+)31 (0)6 533 82 933

Adviesbureau dat organisaties, bedrijven, managers en ondernemers ondersteunt bij hun marketing, visie, strategie, merkmanagement, customer journeys en communicatie activiteiten.

Dankzij de unieke Brand Valuation Motor® methode kunnen wij uw merk op de enige juiste waarde taxeren.

Voor een gedegen second opinion op strategisch terrein of positionering ben je met de zeer ervaren Merkcommissarissen aan het juiste adres.

www.demerkcommissarissen.nl