Marketing Advies

We love to energize your brand

Innovatiesafari | Futureroom

Onderzoeken geven aan dat groei vooral uit innovaties dient te komen. Verreweg de meeste organisaties onderkennen zijn op zoek naar andere en nieuwe vormen van innovatie en inspiratie

De wereld verandert snel, met Futureroom kan het merk tijdig vernieuwen

De essentie van FutureRoom is om te starten met het structureel nadenken én het regelmatig uitstippelen van de gewenste innovatiestrategie voor het merk en de organisatie.

Centraal daarbij staat het jezelf als management laten inspireren door externe deskundigen, innovatiemanagers, creatieven en eigen mensen.

FutureRoom volgt een procesbenadering waarbij het betrokken management samen met het business-, marketing- en innovatiemanagement met enige regelmaat in een korte
clinic bij elkaar komt om voortgang en resultaten van de innovatie funnel te bespreken.

Nieuwe inzichten en verdieping omtrent nader te bepalen innovatiethema's en innovatiedomeinen

Identificatie van belangrijke en actuele consumer en/of customer needs

Verbetering van de communicatie en informatie tussen verschillende disciplines en groepen van mensen

Een FutureRoom is een sessie van 1 of 2 werkdagen.