Blog

We love to energize your brand

Merkwaarde is sturend voor de juiste strategiekeuze

Strategie in marketing en merkenland is vaak onderhevig aan evaluatie. Als het even tegenzit met de
groei van de omzet of er stapt een nieuwe CMO of reclamebureau naar binnen dan komt de strategie
snel weer onder een vergrootglas te liggen. Want je wilt toch wel heel graag jouw signatuur aan de
strategie geven.

Brand Strategy & Brand Valuation zijn onmisbaar volgens CMO’s van topbedrijven en die plaatsen
Brand Strategy dan ook op nummer 1 van hun prioriteitenlijst (bron: Gartner – CMO survey – 2021).
Des te belangrijker is het om de juiste waarde van het merk te kennen voordat je de strategie
bepaalt.

Waarom merkstrategie de belangrijkste marketingvaardigheid is

Marketingprofessor Henry Robben van Nyenrode University is erg duidelijk over merken en geeft aan
dat veel organisaties niet beseffen wat de enorme toegevoegde waarde van het merk kan zijn.
Merken bevatten eigenschappen die essentieel zijn voor een succesvolle marketing- en
organisatiestrategie.

Sterke merken en hun merkenbouwers weten dat je een strategiewijziging weloverwogen en
bedachtzaam moet uitvoeren en de organisatie en de bureaus vooraf zorgvuldig moet informeren
waarom dit gebeurt. Bij voorkeur blijft dan de merkpositionering in tact.
Grolsch bijvoorbeeld is een mooi en eigenzinnig merk met een grote trouwe schare fans. In de
afgelopen decennia is de merkstrategie en/of positionering vaker tegen het daglicht gehouden. Juist
omdat er onder meer door overnames nieuwe stuurlui aan het merkroer kwamen te staan en deels
ook omdat de aanvankelijk bedachte omzetgroei en/of winstdoelen niet geheel gerealiseerd
werden.  De omzet in 2019 kwam nog tot 352 miljoen euro en daalde in 2020 naar 268 miljoen.
Na weer een bureauwisseling lanceerde het biermerk recent een nieuwe campagne die als
merkstrategie verbondenheid door bier heeft. Na verschillende uitstapjes met de merkcampagne
staat de beruchte en beroemde “plop” (van de Grolsch beugelfles) weer centraal. Die plop is de held
van de campagne. Centraal in het DNA van het merk Grolsch staat karakter. Waar hebben we dat
eerder gezien en gehoord?

Bron: Marketing Tribute

Waarom merkstrategie de belangrijkste marketingvaardigheid is

Marketingprofessor Henry Robben van Nyenrode University is erg duidelijk over merken en geeft aan
dat veel organisaties niet beseffen wat de enorme toegevoegde waarde van het merk kan zijn.
Merken bevatten eigenschappen die essentieel zijn voor een succesvolle marketing- en
organisatiestrategie.

Bron: Marketing Tribute

Marketing en Branding adviesbureau Baliemolenerf 23 – 2807 DH Gouda

E: leovansister@demerkcommissarissen.nl
    M: (+)31 (0)6 551 21 575


E: gooseilander@demerkcommissarissen.nl
    M: (+)31 (0)6 533 82 933

Adviesbureau dat organisaties, bedrijven, managers en ondernemers ondersteunt bij hun marketing, visie, strategie, merkmanagement, customer journeys en communicatie activiteiten.

Dankzij de unieke Brand Valuation Motor® methode kunnen wij uw merk op de enige juiste waarde taxeren.

Voor een gedegen second opinion op strategisch terrein of positionering ben je met de zeer ervaren Merkcommissarissen aan het juiste adres.

www.demerkcommissarissen.nl